skip to Main Content

HMV Voss Eigedom AS

HMV Voss Eigedom AS eig bygningane som er leigd ut til HMV Maskin AS på Tvildemoen (tomta er festa hjå Voss Kommune), garden Røyrlidi i Raundalen (nær 467 mål innmark og utmark), 7 bortfesta tomter i Dokki og tomteareal Lia (6,5 mål) som ligg kloss oppunder bustadfeltet Songvesborgi.

Organisasjonsnummer: 912803783

Eigarar: Familiane Rørlien, Hana og Hovland

Dagleg leiar: Steinar Hjørnevik 481 47 971  – steinar.hjornevik@hmvvoss.no

Stuttraaen AS

Eigarar: HMV Voss Eigedom AS 51% og Voss Holding AS 49%.

Selskapet fester nabotomta til HMV Maskin AS på Tvildemoen. Tomta er på ca. 8,3 mål og er regulert til næringsaktivitet.

Spørsmål vedkomande eigedomsselskapet kan rettast til dagleg leiar Steinar Hjørnevik.

Back To Top